terrancup3-1100x780

Terran Cup #3 – Regulamin

Regulamin Terran Cup #3

Regulamin w wersji do pobrania (PDF)

1. Wersja gry

1.1. Turniej rozgrywany jest w najnowszą wersję gry StarCraft II: Heart of the Swarm.

1.2. Wszystkie gry rozgrywane są na serwerach Battle.Net Europe.

1.3. Podczas turnieju wymagana jest obecność na chacie grupy TerranPL na Battle.Net.

2. Organizatorzy

2.1. Organizatorem turnieju jest serwis Terran.PL, który prowadzi Maciej „Raven” Polak (TerranPL).

2.2. Sędzią głównym jest [InDark] ZwierzaK. Sędziami-asystentami są [InDark] RejeCt i TerranPL.

3. Uczestnicy

3.1. W turnieju mogą wziąć udział jedynie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo lub adres stałego zameldowania w Polsce.

3.2. Do turnieju dopuszczeni są zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat (zgodnie z kategorią wiekową „T” w systemie ESRB).

3.3. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat i biorą udział przynajmniej w drugim etapie gry („Grupy”), organizator wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w turnieju.

3.4. Do eliminacji dopuszczeni są jedynie zawodnicy, którzy chociaż raz byli zakwalifikowani do ligi Master lub Grand Master na serwerach Batlle.Net w regionie europejskim.

4. Format turnieju

4.1. Format turnieju to konkurencja indywidualna, tryb Custom Games / Ladder Maps / 1V1.

4.2. W pierwszym etapie („Eliminacje”) gracze zmierzą się w turnieju eliminacyjnym. W eliminacjach wyłonionych zostanie dwóch najlepszych zawodników, którzy wezmą udział w głównym etapie turnieju.

4.3. W drugim etapie („Grupy”) zmierzą się ze sobą dwaj zawodnicy z eliminacji oraz sześciu zawodników zaproszonych przez organizatora, podzieleni losowo na dwie grupy. Z każdej grupy do finałów awansuje po dwóch najlepszych zawodników.

4.4. W trzecim i ostatnim etapie („Finały”) zmierzy się najlepsza czwórka zawodników. W finałach wyłoniona zostanie najlepsza trójka turnieju.

5. Mapy

5.1. Obowiązuje aktualna pula map dla gier rankingowych („Ladder”) na Battle.Net w regonie europejskim.

5.2. Na dzień 21 sierpnia 2014 roku pulę stanowią mapy: King Sejong Station LE, Overgrowth LE, Catalena LE, Merry Go Round LE, Deadwing LE, Foxtrot Labs LE oraz Nimbus LE.

5.3. Wybór mapy w pojedynku między dwoma graczami następuje przez naprzemienne odrzucanie map z obowiązującej puli. Rozpoczyna zawodnik wpisany wyżej w drabince (w eliminacjach) lub zawodnik wylosowany przez sędziego (w grupach i finałach) . Ostatnia mapa jest pierwszą mapą w pojedynku. Kolejną mapę zawsze wybiera przegrany poprzedniej gry z puli pozostałych map, niewykorzystanych jeszcze w danym pojedynku.

6. Eliminacje

6.1. Zapisy zawodników („Sign-up”) do eliminacji rozpoczną się w czwartek 21 sierpnia 2014 roku i zostaną zamknięte w sobotę 23 sierpnia 2014 roku o godzinie 11:00.

6.2. W godzinach 11:00 – 12:00 przed rozpoczęciem turnieju w sobotę 23 sierpnia 2014 roku wymagane będzie potwierdzenie obecności („Check-In”) przez zapisanych zawodników. Zawodnicy, którzy nie potwierdzili obecności, zostaną wykreśleni z listy zapisanych.

6.3. Po zakończeniu potwierdzania obecności sędziowie podzielą zawodników na drabinkę w systemie pucharowym z drabinką przegranych („Double Elimination”). W zależności od liczby zapisanych zawodników określona zostanie liczba gier niezbędnych do wygrania w pojedynku, z zastrzeżeniem, że system do dwóch zwycięstw będzie obowiązywał przynajmniej od najlepszej ósemki zawodników w drabince wygranych i od najlepszej czwórki zawodników w drabince przegranych.

6.4. Turniej zostanie rozegrany do momentu wyłonienia dwóch najlepszych zawodników w drabince, czyli do ścisłego finału drabinki turniejowej. Finał ten nie będzie rozegrany, ponieważ nie będzie miał wpływu na dalszy przebieg turnieju.

7. Grupy

7.1. W drugim etapie turnieju zmierzą się ze sobą ośmiu zawodników: dwaj zawodnicy wyłonieni w eliminacjach oraz sześciu zawodników zaproszonych przez organizatora.

7.2. W niedzielę 24 sierpnia o godzinie 17:00 organizator turnieju przeprowadzi losowanie grup. Powstaną w ten sposób dwie grupy po czterech zawodników.

7.3. Zawodnicy z obu grup rozegrają ze sobą małe turnieje systemem pucharowym z drabinką przegranych („Double Elimination”). Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem do dwóch zwycięstw. W ścisłym finale grupy zawodnik bez porażki uzyskuje jeden punkt na starcie.

7.4. Pierwsza grupa rozpoczyna swoje gry w sobotę 30 sierpnia o godzinie 12:00. Druga grupa rozpoczyna swoje gry nie wcześniej, niż o godzinie 16:00 tego samego dnia.

7.5. Ponieważ wszystkie gry będą komentowane podczas relacji, gry w grupach rozgrywane są kolejno, zgodnie z instrukcjami organizatorów turnieju.

8. Finały

8.1. Finały zostaną rozegrane systemem pucharowym („Single Elimination”) z meczem o trzecie miejsce. Gry w półfinałach i w meczu o trzecie miejsce zostaną rozegrane systemem do trzech zwycięstw. Wielki finał zostanie rozegrany systemem do czterech zwycięstw.

8.2. Rozstawienie do półfinałów jest z góry określone. Zwycięzca pierwszej grupy w poprzednim etapie turnieju zmierzy się w półfinale z drugim zawodnikiem drugiej grupy. Zwycięzca drugiej grupy zmierzy się z pierwszym zawodnikiem pierwszej grupy.

8.4. Etap finałów rozpoczyna się w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 12:00.

8.3. Ponieważ wszystkie gry będą komentowane podczas relacji, gry w finałach rozgrywane są kolejno, zgodnie z instrukcjami organizatorów turnieju.

9. Nagrody

9.1. Organizatorzy turnieju gwarantują następujące nagrody pieniężne dla zawodników: 600 PLN za pierwsze miejsce, 150 PLN za drugie miejsce, 50 PLN za trzecie miejsce.

9.2. Nagrody zostaną przekazane przelewem lub za pośrednictwem systemu PayPal najpóźniej w przeciągu tygodnia od uzyskania danych od nagrodzonych zawodników.

10. Fair-play i ostateczne rozstrzygnięcia

10.1. Od wszystkich uczestników turnieju oczekuje się, że będzie przebiegał w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji („Fair-play”).

10.2. W przypadku rozłączenia któregoś z graczy domyślnym rozwiązaniem jest powtórzenie gry. Jeśli jednak jeden z zawodników uważa, że w przerwanej grze miał wyraźną przewagę, powinien skontaktować się z sędzią w celu rozstrzygnięcia konfliktu.

10.3. Sędzia główny ma decydujące zdanie podczas rozstrzygnięć konfliktów dotyczących przebiegu turnieju.

10.4. We wszystkich kwestiach nie określonych w regulaminie, decydujące zdanie mają organizatorzy turnieju.

10.5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie w razie wyraźnej potrzeby, również w trakcie trwania turnieju.